fbpx

Hvad er retargeting – og andre målgrupper

Hvad er Retargeting og Andre Målgrupper - Online Markedsføring - The Online Gurus

Når man arbejder med Google Ads, er det vigtigt at stille sig selv spørgsmålet, hvad er retargeting, og hvordan bruger jeg målgrupper på Google Ads?

Målgrupper på Google Ads

Når man taler om målgrupper på Google Ads, handler det groft sagt om at målrette sine annoncer mod bestemter brugere, der befinder sig i bestemte målgrupper. Simpelt nok. Men udvalget af målgrupper på tværs af de forskellige netværk på Google er uendeligt stort. Derfor vil vi her forsøge, at give dig et overblik over, hvordan du arbejder med målgrupper på Google Ads – mere specifikt målgrupper på søgenetværket.

Målgrupper på Søgenetværket

Hvad er retargeting, er et spørgsmål, du sikkert har stillet dig selv, når du arbejder med online markedsføring. Især når du opretter søgekampagner på Google Ads’ Søgenetværk, handler det meget om hvilke søgeord, som du vælger at byde ind på. Men når du har gjort det, og du skal til at arbejde med selve søgekampagnerne, er det fordelagtigt at afprøve forskellige målgrupper på søgenetværket for at se, hvad der virker bedst.

Oversigt over de forskellige målgrupper på søgenetværket

Inden vi dykker ned i de forskellige målgrupper på søgenetværket, kommer her en oversigt over, hvilke målgrupper du kan anvende på dine søgekampagner:

 • Re-marketinglister
 • Tilsvarende målgruppelister
 • I-marked målgrupper
 • Interessebaserede målgrupper
 • Detaljeret demografi

En anden måde at se disse målgrupper på søgenetværket i forhold til hinanden, er ved at putte dem ind i en tragt. Nederst i tragten finder du re-marketing listerne, som er lister, hvor personer har været inde på din hjemmeside og foretaget en eller anden handling – for eksempel at de har lagt et produkt i indkøbskurven, men ikke har konverteret.

Når du har tilføjet disse lister til din Google Ads-konto, bliver de tilsvarende målgruppelister automatisk genereret. Det er lister med personer, der har udvist lignende adfærd som dem, du har på dine re-marketinglister.

Dernæst kommer i-marked målgrupperne, som er grupper af personer, der på baggrund af deres adfærd på internettet har udvist interesse for at være “i-markedet” for at købe et eller andet produkt inden for et bestemt område, for eksempel lystfiskeri.

Du kan også bruge de interessebaserede målgrupper. Det er grupper af personer, som har udvist interesse for et bestemt område, for eksempel lystfiskeri.

Til sidst kommer detaljeret demografi, hvilket er målgrupper, som Google har grupperet efter en række demografiske forhold som uddannelse, partnerstatus og boligforhold.

Disse målgrupper kan du også placere i en såkaldt købstragt, hvor du placerer personer, der er på re-markeringlisterne, nederst, fordi de er mest tilbøjelige til at konvertere. Dernæst kommer tilsvarende målgruppelister, så i-marked målgrupper, interessebaserede målgrupper og til sidst detaljeret demografi.

Hvad er retargeting i forhold til andre målgrupper på Google Ads' søgenetværk.
Jo længere nede i købstragten du befinder dig, jo tættere på købet er du.

Læs desuden her, hvad Google selv skriver om disse målgrupper.

Sådan gør du

Når du er inde i din Google Ads-konto, skal du gøre følgende for at finde de forskellige målgrupper:

 • Vælg din/dine søgekampagner
 • I menu nummer 2, den lysegrå, skal du vælge menupunktet “målgrupper”
 • Så trykker du på det blå blyant-ikon
 • Nu kan du så vælge, om du vil tilføje en målgruppe til hele kampagner eller bare en eller flere annoncegrupper
 • Nu kan du så vælge de kampagner/annoncegrupper, som du vil tilføje målgrupper til
 • Dernæst har du muligheden for at vælge, om de målgrupper, som du tilføjer, de skal være på “observation” eller “målretning”

Forskellen mellem observation og målretning er som følger:

 • Observation: Når du tilføjer en målgruppe på observation, vil Google blot “observere”, hvad der sker, når personer, der er i disse målgrupper, og interagerer med annoncer fra dine kampagner/annoncegrupper, hvad de gør. Dermed kan du se, om personer, fra målgrupperne, de har højere CTR, konverteringsrate, ROAS mv. end personer, som ikke er på listen. Hvis dette er tilfældet, kan du dermed budjustere mod personer fra disse lister, fordi du gerne vil betale lidt flere penge pr. klik, når personerne fra listerne ser dine annoncer, fordi de i højere grad vil konvertere på din side.
 • Målretning: Dette betyder, at du kun målretter dine annoncer mod personer, der er på de forskellige lister. Det er ikke godt at gøre på søgekampagner, fordi så udelukker du, at dine annoncer bliver set af personer, som ikke er på listen, og som måske vil konvertere. Man bruger for det meste målretning af målgrupper på Displaynetværket.
Sådan ser det ud, når du skal vælge dine målgrupper i Google Ads.

Hvad er retargeting?

Disse lister, eller målgrupper på søgenetværket, er som sagt bestående af personer, der har foretaget en eller anden handling på din hjemmeside. Det er lister, som du blandt andet kan oprette igennem Google Analytics. De mest almindelige lister, du kan oprette, er følgende:

Alle brugere: Det vil sige personer, der har besøgt din hjemmeside. Det kan være en meget generel liste af brugere, men den kan være god at starte med, hvis du ikke har så meget trafik på din hjemmeside.

Besøgende de seneste 30, 60 og/eller 90 dage: Hvis du gerne vil differentiere de personer, der har besøgt din hjemmeside baseret på, hvor lang tid siden det er, at de har besøgt siden, kan du også gøre dette i Google Analytics. Det kan være, at personer, der har din hjemmeside friskere i hukommelsen, i højere grad vil købe dit produkt, end hvis det er tre måneder siden, de har besøgt den. 

Personer, der har puttet produkter i indkøbskurven, men som ikke har konverteret: Dette er meget værdifulde re-marketinglister at bruge, fordi det tyder på, at det er personer, som næsten har købt dit produkt, men de mangler lige det sidste “skub”, inden de køber.

Tidligere købere: Det kan være, at personer, der tidligere har købt dine produkter, gerne vil købe samme eller andre af dine produkter. Så hvorfor ikke vise dine annoncer for dem igen?

Sådan gør du

Den nemmeste måde, hvorpå du kan oprette målgrupper på til dine søgekampagner, det er ved hjælp af Google Analytics. Sådan gør du:

 • Når du er inde på din Google Analytics-konto, skal du klikke på “administrator” ikonet, der ligner et tandhjul. Det er nederst til venstre i dit skærmbillede.
 • I den midterste menu kaldet “ejendomme” skal du klikke på menupunktet, der hedder “målgruppe definitioner”. Vælg dernæst “målgrupper”
 • Herinde skal du oprette dine målgrupper, og dernæst tilføje dem til din Google Ads-konto.

Et lille tip til, hvordan du gør dine målgrupper bedre, er ved at lave såkaldte regler eller “conditions” for dine målgrupper. For eksempel ved listen der opsamler alle brugere, der besøger din side.

Husk at tilføje regler til dine målgrupper.

Det som jeg har gjort her, det er at lave følgende to regler:

 • Time on page betyder, at du ikke vil have personer på din “Alle brugere” liste, der kun har brugt 8 sekunder, eller derunder, på din side. Det kan være, at de kom ind på din side ved en fejl, og derfor har de ingen værdi for dig.
 • Pageviews er en anden regel, som jeg ofte bruger. Jeg vil kun have personer på listen, som har besøgt mindst to af mine undersider, igen for at udelukke personer, der skulle være landet på min side ved en fejl.
Sådan opbygger du regler for dine målgrupper.

Her kan du se, hvordan du opbygger reglerne. Jeg har først valgt “time on page” og sat den til større eller lig med 8 sekunder. Dernæst har jeg sagt “or”/”eller” pageviews større end 1.

Husk at budjustere

Når du stiller dig selv spørgsmålet, hvad er retargeting, skal du også huske at justere dine bud mod disse personer, der befinder sig på listerne. Du vil nemlig gerne fortælle Google Ads, at disse personer har øget værdi for dig. Vi anbefaler, at du byder 40 procent højere på de auktioner, hvor personer, der er på de pågældende re-marketinglister, indgår. Det betyder, at du har større chance for at få vist dine annoncer på plads nummer ét foran personer, der allerede har besøgt din hjemmeside! Og endelig anbefaler vi, at du kun knytter re-marketinglister til kampagner og/eller annoncegrupper, hvor listen indeholder minimum 1.000 brugere. Hvis listen er mindre, er den for lille til, at Google Ads effektivt kan gøre brug af den.

Sådan budjusterer du mod brugere på dine brugerlister.

Ovenfor er vist et skærmbillede, hvor vi har budjusteret på flere målgrupper. +10 % på en i-marked målgruppe, +20 % på en tilsvarende målgruppe liste og endelig +80 % på en re-marketing liste.

Tilsvarende målgruppelister

Når du har oprettet dine remarketinglister i Google Analytics og har overført dem til Google Ads, bliver der dernæst automatisk genereret tilsvarende målgruppelister. Dette er lister, som Google Ads genererer på baggrund af de remarketinglister, du allerede har.  

Google Ads har identificeret personer, på denne lister, som havende tilsvarende adfærd online som de personer, der er på dine remarketinglister. Dermed kan de have tilsvarende interesse i dine hjemmeside, og dermed kan det være, at de er interesse i, hvad ud sælger.

Men der er kun tale om automatisk generede lister, og derfor er det ikke altid, at disse lister har samme effekt som dine remarketinglister. Derfor anbefaler vi, at hvis du prøver tilsvarende målgrupper af, at du kun budjustere med mellem 10 – 20 procent, fordi personerne, på disse lister, ikke er ligeså meget værd, som personerne på dine remarketinglister.

hvad er retargeting
Tilsvarende målgrupper er målgrupper, der er baseret på dine remarketing-grupper.

I-marked målgrupper

Det er også muligt at bruge i-marked målgrupper på Søgenetværket, hvor det tidligere kun var muligt at anvende dem på Displaynetværket. Disse målgrupper finder du ved at gå ind under Målgruppeadministrator og dernæst Målgruppeindsigt. 

Herinde kommer Google Ads med et par forslag til målgrupper, som du kan tilføje til enten hele kampagner eller enkelte annoncegrupper. Det skal dog siges, at nogle af disse målgrupper ikke passer til det, du sælger. Derfor skal man nøje udvælge de målgrupper, der giver mening rent emnemæssigt.

Hvad Google selv siger om disse i-markedmålgrupper:

Vælg en af disse målgrupper for at finde kunder, der er “i markedet”, hvilket vil sige, at de søger efter produkter og aktivt overvejer at købe en tjeneste eller et produkt, som svarer til eller minder om dem, du tilbyder.” Kilde: Google Ads-hjælpeside

På tilsvarende vist som med de tilsvarende målgruppe lister, anbefaler vi, at du budjustere på disse lister med mellem 10 – 20 procent. Det fortæller nemlig Google Ads, at du vurderer, at personer, på disse lister, har en højere værdi for dig en “normale” søgende mennesker på Google.

Interessebaserede målgrupper

Samme sted som du finder i-markedmålgrupperne, finder du i vinduet ved siden af disse målgrupper. Interessebaserede målgrupper er en samling af personer, der “kun” har udvist en interesse inden for et givent emne, og ikke en interesse i være i-markedet efter produkter, inden for det emne. Derfor er denne gruppe øverst i slagstragten. 

Ligesom med de andre målgrupper skal du huske at budjustere, på disse lister mellem 10 – 20 procent.

Detaljeret demografi

Og endelig har du også mulighed for at budjustere mod personer baseret på deres demografi. Google Ads giver dig følgende valgmuligheder:

Her kan du byde op og ned på målgrupperne inden for detaljeret demografi.

“Parental Status”, eller på dansk forældre-status, grupperer forældre i forskellige grupper baseret på, hvor gamle deres børn er. Se nedenfor:

Så hvis du for eksempel sælger babytøj, kan du med fordel sætte målgruppen “Parents of infants” og måske også “Parents of toddlers” på dine søgekampagner som observation og derefter se, hvordan disse målgrupper performer. Hvis de klarer sig godt, kan du budjustere mod disse målgrupper med fx. 10-20 %.

Et andet eksempel er kategorien “Marital Status”, som du fx. kan bruge, hvis du vil lave særlige annoncer til “Singles Day”, og dermed byde højere mod brugere, der er singler.

Næste målgruppe under denne kategori er “Education”, eller uddannelse på dansk. Et eksempel på, hvordan du kan udbytte denne kategori kunne være, hvis du vil sælge studieudstyr til studerende, og dermed kan du budjustere højere mod personer, der fx. er i “Collage” lige nu.

Og endelig kan du også udbytte kategorien “Homeownership Status”, eksempelvis hvis du sælger møbler eller anden boligindretning, kan du budjustere op mod personer, der er “homeowners”.

The Online Gurus kan hjælpe dig!

Hvis du vil lære mere omkring ovenstående løsninger, og hvordan det helt konkret kan hjælpe din virksomhed i online markedsføringen, så bestil en gratis konsultationstime hos os.

Tag kontakt til os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Bestil Gratis Konsultation